-Циљеви Удружења "Еколошко Удружење Ожаљ" су: унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за
Powered by WebExpress